2007-06-29 DELEGUES A LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DE LYON